Om Gladheim

GLADHEIM

Gladheim er en av de første bygningene som ble oppført i Aremark, hvis man ser bort fra våningshus, låver og fjøs på gårdene.
Det var nettopp denne eiendom man valgte å bygge en brygge og en driftsbygning på 1800 tallet, som dampbåtene kunne komme innom med melk og andre produkter fra gårdene. Den første oppgaven som ble tildelt dette huset, var foredling av melkeprodukter. Det ble dermed opprettet et meieri.
Den andre oppgaven var å sende de ferdige produktene ut til forbruker. Det ble også opprettet en Landhandel i bygningen.

Dampbåtene trengte både kull og ved for å holde driften av dampmotorene i gang, og disse forsyningene fikk de her på GLADHEIM.
Her var det egne kull og ved binger i et lager som lå i nær tilknytning til brygga.
Spesielt gunstig skulle dette bli når Haldenkanalen fikk sluser i 1860, slik at vannveien ble åpen hele veien fra Tistedal til Skullerud for båter opptil 26meter. Det ble et yrende liv på Haldenkanalen, med frakt av tømmer med hest ut fra de store skogene. Frem til samlingsstasjonene som lå langs til Haldenkanalen, tømmeret ble buntet og lagt ut i vannet klart for transport ned til sagene. Dampbåtene lå klare og ventet på buntene med tømmer, for så å bli transportert gjennom vassdraget og sluset ned til sagene som lå i fossen mellom Tistedal og Halden. Dette var en transport som tok flere døgn, da Haldenkanalen fra Skullerud til Tistedal er over 80km langt, og med en høydeforskjell på 42meter fordelt på tre sluseanlegg.

Det fantastiske med denne solrike plassen, er at den ligger midtveis mellom Tistedal i sør og Skullerud i nord, altså midtveis i Haldenkanalen.

Fra gammelt av så vet vi at Kirken var midtpunktet i bygdene, og den første kirken som ble bygd i Aremark er fra 1180. Kirken har helt siden den gangen lagt på den samme kollen som den ligger i dag. Det har blitt bygd flere kirker, men alltid på den samme kollen. Kirken var det naturlige samlingspunktet, og la dermed føringer for hvor sentrum i bygda skulle ligge.

Gladheim ligger kun et «steinkast» fra kirken og var med å danne Aremark sentrum.

Fra landhandleri/meieri til prestebolig. I en kortere periode ble huset brukt til prestebolig. Prestegården i Aremark er gården som grenser mot Gladheim på nord, øst og sørsiden.

Fra prestebolig til pleiehjem. Etter 2.verdenskrig ble huset gjort om til et hjem for pleietrengende. Og igjen ble det etablert mange arbeidsplasser på Gladheim. Det ble også bygd stall for hestene som tilhørte Gladheim, og som ble brukt til transport.

Fra pleiehjem til bolig for vertsfamilien som drev hjemmet for pleietrengende. Verts familien valgte å avvikle driften på 90 tallet, men ønsket fortsatt å bo i huset. De hadde blitt så glade i den idylliske solrike plassen med nærhet til Aremarksjøen  at  de valgte å bli boende på Gladheim til de ble pleietrengende selv.

Aremark kommune valgte kjøpe Gladheim av familien, for å utvikle plassen til driftsbygning i kommunal regi.

Vi kjøpte eiendommen av Aremark kommune i januar 2014 med den hensikt å bruke stedet som bolig, samtidig som vi ville leie ut en del av rommene til mannskapet på Dampskipet  Turisten.

Etter mange år med venting for å få gjennom diverse søknader i Aremark kommune, tok vi fatt på den spennende jobben med å renovere hovedhuset.
Vi har siden 2017 renovert hovedhuset på «Gladheim» og bygd ny stall, da den gamle var i en slik forfatning at det ikke var hensiktsmessig å renovere denne, men løsningen ble rivning, og bygge ny.

Sommeren 2021 ønsker vi å dele denne flotte plassen med dere, som ønsker å bruke Haldenvassdraget som tumleplass, og skogen i Aremark som rekreasjon.

Vi vil som vertskap veilede dere, slik at dere vil få et hyggelig opphold hos oss i en lengere eller kortere periode.